แสดงรายละเอียดข่าวพิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะนิติศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ณ ห้อง LB1101 ชั้น 1
(ทางเดินไปห้องน้ำของห้องกาแฟ)อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
ในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
**ดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ