แสดงรายละเอียดข่าวThe Master of WTO Law and Economics (MWLE) in UIBE

The Master of WTO Law and Economics (MWLE) in UIBE - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Master of WTO Law and Economics (MWLE) in UIBE

University of International business and Economics (UIBE) ร่วมกับ Ministry of Commerce แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน The Master of WTO Law and Economics (MWLE) in UIBE

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง คุณคิรากรณ์ (พี่โป๊ยเซียน) งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.uibe.cn/app/eng

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ