แสดงรายละเอียดข่าวUMAP Student Connection Online Project: Program A&B (Autumn 2018) [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560]

UMAP Student Connection Online Project: Program A&B (Autumn 2018) [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UMAP Student Connection Online Project: Program A&B (Autumn 2018) [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560]

สำนักงานเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก (UMAP IS) แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และกำหนดการรับสมัครโครงการ UMAP Student Connection Online Project: Program A&B (Autumn 2018)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง คุณคิรากรณ์ (พี่โป๊ยเซียน) งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://umap.org/programs/a_b

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ