แสดงรายละเอียดข่าวSanuki Program at Kagawa University [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2560]

Sanuki Program at Kagawa University [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sanuki Program at Kagawa University [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2560]

Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program at Kagawa University สำหรับช่วงเดือนเมษายน 2018

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง คุณคิรากรณ์ (พี่โป๊ยเซียน) งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program หรือ

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1190

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ