แสดงรายละเอียดข่าวSummer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018

Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018 กำหนดจัด 2 ช่วงเวลา คือ

Summer Session 1: 4 – 29 มิถุนายน 2018
Summer Session 1: 2 – 27 กรกฎาคม 2018

โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
- 210,000 เยน สำหรับการลงทะเบียนเรียน East Asian Studies Program 3 วิชา และ Japanese Language Course & Japanese Language and Culture
- 190,000 เยน สำหรับการลงทะเบียนเรียน East Asian Studies Program 2 วิชา และ Japanese Language Course only

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ อาจจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง โดย Sophia University จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง คุณคิรากรณ์ (พี่โป๊ยเซียน) งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Summer Session 1 สามารถยื่นเอกสารได้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Summer Session 2 สามารถยื่นเอกสารได้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ