แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ งดสอนและสอนชดเชยกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

ประกาศ งดสอนและสอนชดเชยกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ งดสอนและสอนชดเชยกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

ประกาศ งดสอนและสอนชดเชยกระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

งดสอนในวันอาทิตย์ ที่ 5, 12 พ.ย.60 ภาคปกติเวลา 13.00-16.00 น. ภาคพิเศษเวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401

และจะสอนชดเชยในวันเสาร์ ที่ 18, 25 พ.ย.60 ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษเวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ