แสดงรายละเอียดข่าวทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2561 [หมดเขต 20 ธันวาคม 2560]

ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2561 [หมดเขต 20 ธันวาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2561 [หมดเขต 20 ธันวาคม 2560]

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับอาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 – 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 / Spring 2018)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง คุณคิรากรณ์ (พี่โป๊ยเซียน) งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ได้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=864&type=application หรือ
http://interactives.worldlearning.org/global-ugrad

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ