แสดงรายละเอียดข่าวITS Short Program: CommTech Camp Insight 2018 [หมดเขต 13 ธันวาคม 2560]

ITS Short Program: CommTech Camp Insight 2018 [หมดเขต 13 ธันวาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ITS Short Program: CommTech Camp Insight 2018 [หมดเขต 13 ธันวาคม 2560]

Institut Teknologi Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ CommTECH Camp Insight 2018 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและโลก และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยจัดฝึกอบรมใน 4 หลักสูตร ได้แก่

1. Course A: Sociopreneurship in Action
2. Course B: Sustainable Development in Developing Countries
3. Course C: Managing Sustainable Coastal Development
4. Course D: Exploring Indonesian Art Culture

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา บุคลากร อาจารย์จากทุกสาขา เข้าร่วมโครงการ และมีค่าลงทะเบียน 1600 USD (ซึ่งรวมไปถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งคุณคิรากรณ์ (พี่โป๊ยเซียน) งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ได้ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://international.its.ac.id/commtech-insight-2018

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ