แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสัมครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "กฎหมายการบินระหว่างประเทศ"

ประกาศรับสัมครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "กฎหมายการบินระหว่างประเทศ" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสัมครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ

ประกาศรับสัมครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "กฎหมายการบินระหว่างประเทศ" ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมเสริม 3 ชั่วโมง
ระบบเปิดวันที่ 27 ตุลาคม 2560
ระบบปิดวันที่ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2560


สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ