แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of the Ryukyus [หมดเขต 9 พฤศจิกายน 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of the Ryukyus [หมดเขต 9 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of the Ryukyus [หมดเขต 9 พฤศจิกายน 2560]

University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2018-2019 University of Ryukyus Student Exchange Programs (Spring semester) โครงการ Short-term Regular Program (STRP) ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้นหรือระดับปริญญาโท เพื่อการศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาแลกเปลี่ยนจะมี 2 ระยะเวลา คือ 6 เดือน และ 1 ปี สำหรับโครงการนี้จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน โดยผู้สมัครทุนต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดี

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ คณะที่สังกัด (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920) ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ