แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 คณะขอแจ้งกำหนดการดังนี้

1.การแต่งกาย : เสื้อขึ้นดอย
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 - 13.00 น. เท่านั้น ณ คณะนิติศาสตร์
3. กิจกรรมนี้มีการทำแบบการเรียนรู้ ให้นักศึกษาติดตามการเปิดระบบจากประกาศจากทางคณะอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศรายชื่อกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ