แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ January Session 2018, Sophia University [หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2560]

โครงการ January Session 2018, Sophia University [หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ January Session 2018, Sophia University [หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2560]

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ January Session 2018 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 9 – 31 มกราคม 2561) จำนวน 4 หลักสูตร คือ

1. Japanese Business and Economy
2. Education in Japan
3. Media and Contemporary Issues in Japan
4. Japanese Language (Beginner Level)

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสฝึกทักษะด้านภาษากับนักศึกษา Sophia University และจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ คณะที่สังกัด (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920) ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sophia-summer.jp/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ