แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan [หมดเขต 14 มีนาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan [หมดเขต 14 มีนาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan [หมดเขต 14 มีนาคม 2561]

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program For Fall 2018 (ทุนส่วนตัว) นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ คณะที่สังกัด (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920) สำหรับ Fall semester (begin: September) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสถาบันภาษาเพื่อขอรับการทดสอบได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/program.php?id=sec01

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ