แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานรพีวิชาการ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานรพีวิชาการ 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานรพีวิชาการ 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะหรือสาขานิติศาสตร์(ทุกหลักสูตร)
- สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในวันรพีวิชาการ 12 พฤศจิกายน 2560 ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- นิสิต/นักศึกษา 2 คน ต่อ 1 ทีมการแข่งขัน(มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษา จนถึงวันแข่งขัน)
- ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร
- โดยจะมีจัดการแข่งขันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 -12.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสมัคร
สามารถมาสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

- สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันที่ www.facebook.com/
ตอบปัญหาอุดมฯวันรพีวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ