แสดงรายละเอียดข่าวTon Duc Thang University รับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Ton Duc Thang University รับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ton Duc Thang University รับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Department of Graduate Studies, Ton Duc Thung University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แจ้งรับสมัครผู้สนใจเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ (Full Scholarship that covers tuition fee and accommodation)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้โดยตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม : Dr.Duc Ngoc Minh Dang อีเมล์ dangngocminhduc@tdt.edu.vn หรือ

http://tdtu.edu.vn/en/academics/graduate-education

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ