แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน UMAP Student Connection Online (USCO) [หมดเขต 29 พฤศจิกายน 2560]

โครงการแลกเปลี่ยน UMAP Student Connection Online (USCO) [หมดเขต 29 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน UMAP Student Connection Online (USCO) [หมดเขต 29 พฤศจิกายน 2560]

สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secretariat: UMAP IS เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project: Program A&B : 1/2018 (Autumn 2018)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ คณะที่สังกัด (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920) ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด "Program A&B Information Form" และ "Students Application Form" ได้ที่ http://umap.org

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ