แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2018 [หมดเขต 30 ตุลาคม 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2018 [หมดเขต 30 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2018 [หมดเขต 30 ตุลาคม 2560]

Tohoku University (TU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับ Spring Semester 2018 โดยมีรายละเอียดโครงการ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

1. Junior Year Program in English (JYPE)
2. International Program in Liberal Arts (IPLA)
3. Cooperative Laboratory Study Program (COLABS)
4. Direct Enrollment Education Programs
- DEEP
- DEEP-Bridge

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ ส่งงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด (พี่โป๊ยเซียน โทร. 053-942920) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange และเอกสารตามไฟล์แนบ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ