แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่ กิจกรรมหลักจำนวน 6 ชั่วโมง ให้นักศึกษาปฎิบัติตามประกาศดังนี้
1. คณะจัดทัศนศึกษาศาลปกครอง จำนวน 3 รอบ โดยให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมโครงการรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น

2.ให้นักศึกษาในกระบวนวิชา 177341 ตอน 002 ให้เลือกเข้าร่วม รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หรือรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

3.ให้นักศึกษาในกระบวนวิชา 177361 ตอน 801 ให้เลือกเข้าร่วม รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หรือรอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

4. ให้นักศึกษาภาคปกติให้เลือกเข้าร่วม รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หรือรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

5.ระบบเปิดวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ระบบปิดวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

6.ประกาศรายชื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.

7.หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ได้

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ