แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ขส.มช.เส้นทาง มช.-สวนดอก และ มช.-แม่เหียะ

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ขส.มช.เส้นทาง มช.-สวนดอก และ มช.-แม่เหียะ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ขส.มช.เส้นทาง มช.-สวนดอก และ มช.-แม่เหียะ

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ขส.มช.เส้นทาง มช.-สวนดอก และ มช.-แม่เหียะ

มช.-สวนดอก 07.00-21.00 น.
รอบบริการทุก 10-15 นาที

มช.-แม่เหียะ 07.00-20.30 น.
รอบบริการทุก 30 นาที

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ