แสดงรายละเอียดข่าวAMERTA VIII [หมดเขต 11 ธันวาคม 2560]

AMERTA VIII [หมดเขต 11 ธันวาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AMERTA VIII [หมดเขต 11 ธันวาคม 2560]

Universitas Airlangga แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga (AMERTA) VIII ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2561 ให้นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียโดยตรง

โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายประจำเดือนเดือน เป็นเวลา 5 เดือน จำนวน IDE 5 million

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://international.unair.ac.id/english

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ