แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Chuo University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Chuo University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Chuo University

Chuo University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018

- Spring Semester : เมษายน 261 – มีนาคม 2562
- Fall Semester : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด
สำหรับ Spring Semester – ส่งเอกสารภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
สำหรับ Fall Semester – ส่งเอกสารภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ