แสดงรายละเอียดข่าวการประกวดสัญลักษณ์และสร้างสรรค์คลิปวีดีโอของบริษัทเพย์ออลกรุ๊ปจำกัด

การประกวดสัญลักษณ์และสร้างสรรค์คลิปวีดีโอของบริษัทเพย์ออลกรุ๊ปจำกัด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกวดสัญลักษณ์และสร้างสรรค์คลิปวีดีโอของบริษัทเพย์ออลกรุ๊ปจำกัด

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์และสร้างสรรค์คลิปวีดีโอของบริษัทเพย์ออลกรุ๊ปจำกัดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และเป็นตราเอกสารต่างๆของบริษัท
โดย Concept ของตราสัญลักษณ์ และ Clip Video คือ
" นวัตกรรมเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้ สร้างอนาคตใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศ"
ชิงรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 20,000 บาท
และรางวัลชมเชย อีก 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
โดยสามารถติดตามกติกาการประกวดได้จาก ภาพโฆษณาที่แนบ มาในโพสต์นี้
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2560
ทาง https://goo.gl/forms/tu1RzOzTZVekd2fP2
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัญลักษณ์ ให้กับคนไทย ทั้งประเทศกันนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ