แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการการให้บริการทางกฎหมาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมหลักจำนวน 20 ชั่วโมง
คณะขอชี้แจงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังนี้
1.ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เลือกรอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการให้บริการทางกฎหมาย รอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น หากรอบใดเต็มจำนวนรับ ระบบจะปิดการรับสมัครทันที

2.นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในคลินิกกฎหมายชั้นปีที่ 3 ที่ได้เข้าอบรมแล้วในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาไม่ต้องสมัครเข้าร่วมตามประกานี้

3.ระบบเปิด วันที่ 29 กันยายน 2560
4.ระบบปิด วันที่ 8 ตุลาคม 2560
5.ประกาศรายชื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ