แสดงรายละเอียดข่าวASAIHL Conference 2017: “Better Life Expectancy through Education, Research and Innovation”

ASAIHL Conference 2017: “Better Life Expectancy through Education, Research and Innovation” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASAIHL Conference 2017: “Better Life Expectancy through Education, Research and Innovation”

มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งประชาสัมพันธ์ ASAIHL Conference 2017: “Better Life Expectancy through Education, Research and Innovation” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถสมัครได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.asaihl2017.nu.ac.th และเอกสารตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ