แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรม "สี่ทษวรรษ บัณฑิตวิทยาลัย ใส่ใจสุขภาพ"

กิจกรรม "สี่ทษวรรษ บัณฑิตวิทยาลัย ใส่ใจสุขภาพ" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม

ด้วยสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดกิจกรรม "สี่ทษวรรษ บัณฑิตวิทยาลัย ใส่ใจสุขภาพ" เพื่อเปแ็นการสนองนโยบายและสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" และให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย โดยมีลักษณะกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 400 คน เข้าร่วมออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่ง ในวันและเวลาว่าง

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/5vb4ww
หรือสแกน QR CODE ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ