แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ อ.เชียงดาว วันเสาร์ ที่ 23 ก.ย.60

ประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ อ.เชียงดาว วันเสาร์ ที่ 23 ก.ย.60 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ อ.เชียงดาว วันเสาร์ ที่ 23 ก.ย.60

ประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ อ.เชียงดาว วันเสาร์ ที่ 23 ก.ย.60

แจ้งเพื่อทราบ
1. ลงทะเบียนบริเวณชั้น 1 ตึกคณะนิติฯ ได้ตั้งแต่เวลา 7.30-8.00 น.
2. ออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว ล้อหมุน 8.00 น. ด้วยรถตู้โดยสาร (เฉลี่ยคันละ 10 คน)
3. กรุณามาขึ้นรถให้ตรงเวลานัดหมายและรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย
4. กำหนดการ ตามไฟล์เอกสารแนบ

หมายเหตุ กรณีมีเหตุด่วนฉุกเฉิน ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน(พี่หนึ่ง)โทร.08 4808 4644

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ