แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ The winter G-STEP 2017 [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560]

ประชาสัมพันธ์ The winter G-STEP 2017 [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ The winter G-STEP 2017 [หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560]

Gachon University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ G-STEP 2017 (Short-term Education Program for Foreign Students) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 3 โปรแกรม ดังนี้

1. Korean Language: ค่าธรรมเนียม 1,150,000 KRW
2. Health Assessment Practicum & Medical Terminology: ค่าธรรมเนียม 500,000 KRW
3. Beauty Design: ค่าธรรมเนียม 1,500,000 KRW

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://oia.gachon.ac.kr/eng/gstep/gstep02.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ