แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Intensive Japanese Language and Culture Course for Winter 2018

ประชาสัมพันธ์ Intensive Japanese Language and Culture Course for Winter 2018 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Intensive Japanese Language and Culture Course for Winter 2018

Kansai University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์ Short term Kansai University Intensive Japanese Language and Culture Course for Winter 2018 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น การศึกษาศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการทัศนศึกษาในช่วง (winter 1) 15 มกราคม 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 และ (winter 2) วันที่ 13-24 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 210,000 เยน และนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ทั้งนี้ Kansai University ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คน จำนวน 50,000 เยน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.3 (เต็ม 3) สามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับ Winter 1 ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 28 กันยายน 2560
สำหรับ Winter 2 ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1126

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ