แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน "ไทใหญ่ ไทยอยู่" เสวนาวิชาการวัฒนธรรมไทใหญ่

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน "ไทใหญ่ ไทยอยู่" เสวนาวิชาการวัฒนธรรมไทใหญ่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน "ไทยใหญ่ ไทยอยู่" เสวนาวิชาการวัฒนธรรมไทใหญ่ในมิติต่างๆ ในประเด็นการอยู่ร่วมกันของสังคมไทใหญ่และสังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อาหาร การกลายเป็นไทยกับการรักษาอัตลักษณ์ไทใหญ่ การใช้ชื่อสมัยใหม่ รวมไปถึงเศรษฐกิจของการจับจ่ายใช้สอยของชาวไทใหญ่ และกิจกรรมการเรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมไทใหญ่ในประเพณีปอยออกหว่า หรืองานออกพรรษาของชาวไทใหญ่ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ณ วัดกูเต้า และวัดป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะในการทำงานข้ามวัฒนธรรม และเปิดโลกสู่ประชาคมิอาเซียน

และขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางลิงค์ https://goo.gl/Dnqms4 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 27 กันยายน ผ่านทางเฟสบุค "ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943594
Email : aseancmu2014@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ