แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 กันยายน 2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากในประกาศไม่ได้ระบุวงเงินของผู้เสนอราคาต่ำสุด
จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว นั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงขอออกประกาศฉบับใหม่ สามารถติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ