แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม INFORSECON 2017 [หมดเขต 20 กันยายน 2560]

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม INFORSECON 2017 [หมดเขต 20 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม INFORSECON 2017 [หมดเขต 20 กันยายน 2560]

Gujarat Forensic Sciences University (GFSU) ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดประชุม INFORSECON 2017 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ณ GFSU Campus, Gandhinagar, India ซึ่งเป็นการประชุมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://inforsecon.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ