แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม เพื่อศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย(สิ่งแวดล้อม ผังเมืองและสิทธิชุมชน) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ย่านชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเสริม จำนวน 3 ชั่วโมง

ระบบเปิดวันที่ 14 กันยายน 2560
ระบบปิดวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 18 กันยายน 2560

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ