แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลา รับสมัคร นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวด วิดีโอคลิป "อีกนิดพิชิตเอดส์" ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ขยายเวลา รับสมัคร นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวด วิดีโอคลิป "อีกนิดพิชิตเอดส์" ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลา รับสมัคร นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวด วิดีโอคลิป

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ร่วมกับมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย(มอท.) และองค์กรภาคีกว่า 30 องค์กรจัดการประกวดViral Video หัวข้ออีกนิดพิชิตเอดส์ชิงทุนการศึกษากว่า 500,000.-บาท

รูปแบบวิดีโอคลิป

Viral Video ในรูปแบบใดก็ได้ความยาวคลิป1-2นาที
เนื้อเรื่องเน้นการระดมทุนและการป้องกันเอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินบริจาคจะมีค่าต่อการพิชิตเอดส์ ส่งผลให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ ไม่เกิดการติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ตามเป้าหมายยุติเอดส์ในประเทศไทยในอีก13 ปีข้างหน้า

สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่
1. Download ใบสมัครได้ที่ www.thaiaids.org

2. กองงานกิจการนิสิตนักศึกษา / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

3. มารับด้วยตัวเองได้ที่มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) 191 พหลโยธิน ซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทร.02-2797022 แฟกซ์ 02-6184748

ส่งใบสมัครวันนี้ – 30 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://goo.gl/rbXd8B

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ