แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษา ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้- U Contest” กรุงศรีคอนซูมเมอร์

เชิญชวนนักศึกษา ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้- U Contest” กรุงศรีคอนซูมเมอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษา ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้- U Contest” กรุงศรีคอนซูมเมอร์

Krungsri Consumer’s Financial Literacy
“ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest”

Krungsri Consumer’s เชิญชวนน้องๆนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน ภายใต้โครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ เพื่อสร้างการรับรู้และการมาีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดใจในกลุ่มนักศึกษา และนำไปใช้รณรงค์การสร้างวินัยทางการเงินที่ดีในกลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซด์
https://goo.gl/o18wFC

ใบสมัคร
https://goo.gl/1Jf2ex

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ