แสดงรายละเอียดข่าว



โครงการ NCHU 2018 Spring Exchange Program [หมดเขต 2 ตุลาคม 2560]

โครงการ NCHU 2018 Spring Exchange Program [หมดเขต 2 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ NCHU 2018 Spring Exchange Program [หมดเขต 2 ตุลาคม 2560]

National Chung Hsing Unviersity (NCHU) ประเทศได้หวัน แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ NCHU 2018 Spring Exchange Program เข้าร่วมโครงการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2018

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง (นักศึกษามีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และจัดส่งที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด (พี่โป๊ยเซียน) ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ