แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Okayama University [หมดเขต 20 ตุลาคม 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Okayama University [หมดเขต 20 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Okayama University [หมดเขต 20 ตุลาคม 2560]

Okayama Unviersity แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 2 ราย และสามารถขอรับทุน JASSO ได้

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และจัดส่งที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด (พี่โป๊ยเซียน) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/epok/timeseriestable_epok.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ