แสดงรายละเอียดข่าวข่าวตราชูคู่ชาวบ้านประชาสัมพันธ์ตามหอพักนักศึกษา

ข่าวตราชูคู่ชาวบ้านประชาสัมพันธ์ตามหอพักนักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวตราชูคู่ชาวบ้านประชาสัมพันธ์ตามหอพักนักศึกษา

ตราชูคู่ชาวบ้าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล ร่วมกับสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รายการตราชูคู่ชาวบ้าน ตามหอพักนักศึกษาต่างๆ

สามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น. ทางวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 และสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง youtube ตราชูคู่ชาวบ้าน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ