แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Internship Program in Japan

ประชาสัมพันธ์ Internship Program in Japan - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Internship Program in Japan

Quartre-plan in Japan แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาไทยเพื่อไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างเดือนธันวาคม 2017 – พฤษภาคม 2018 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

- ระยะเวลา 6 เดือน
- สถานที่ฝึกงาน: โรงแรมหรือสนามสกี
- ค่าตอบแทน : 800 – 900 JYP/hour
- ที่พัก: ฟรี (Single room or share room)
- อาหาร : ฟรี (1-2 มื้อต่อวัน)

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.quatre-plan.co.jp/en_human_resources/internship.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ