แสดงรายละเอียดข่าวทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) [หมดเขต 19 ตุลาคม 2560]

ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) [หมดเขต 19 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) [หมดเขต 19 ตุลาคม 2560]

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

1. Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)
2. Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS)
3. Fulbright US – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)

สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรม หรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

ผู้สนใจสมัครชิงทุน ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://fulbrightthai.org/default.asp

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ