แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University (Spring 2018) [หมดเขต 27 กันยายน 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University (Spring 2018) [หมดเขต 27 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University (Spring 2018) [หมดเขต 27 กันยายน 2560]

Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018 (Spring 2018) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และจัดส่งที่งานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mie-u.ac.jp/en/international/Studyabroad/prospective/types-procedures/exchange/special-student.html

หรือ
ไปยัง www.mie-u.ac.jp/en

TOP >International Relations >Study Abroad >Prospective Students >Types and procedures of study abroad >Exchange Foreign Students >Auditing Exchange Students / Special Research Student

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ