แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) program A&B [หมดเขต 11 กันยายน 2560]

โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) program A&B [หมดเขต 11 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) program A&B  [หมดเขต 11 กันยายน 2560]

สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UMAP IS) แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และกำหนดการรับสมัคร สำหรับ โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) program A&B (Spring 2018)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมระบุระยะเวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และจัดส่งที่งานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://umap.org/programs/a_b/ หรือ

http://umap.org/forstudents/#application-procedure

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ