แสดงรายละเอียดข่าวทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน ลงพื้นที่สำรวจประชาสัมพันธ์รายการ

ทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน ลงพื้นที่สำรวจประชาสัมพันธ์รายการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน ลงพื้นที่สำรวจประชาสัมพันธ์รายการ

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่ตลาดต้นพยอม เพื่อประชาสัมพันธ์รายการรายการตราชูคู่ชาวบ้าน และสำรวจความนิยมของรายการ เพื่อนำความคิดเห็นของผู้ฟังมาปรับปรุงกับรูปแบบรายการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ