แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Waseda University [หมดเขต 30 ตุลาคม 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Waseda University [หมดเขต 30 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Waseda University [หมดเขต 30 ตุลาคม 2560]

Waseda University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018 – 2019 และเชิญชวนให้มหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 คนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โปรแกรม คือ

1. Undergraduate Program
2. Graduate Program (Master/doctoral)
3. Japanese Language Program

กำหนดเปิดรับสมัคร : Spring semester 2017 : 20 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมระบุระยะเวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และจัดส่งที่งานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ