แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการสัมมนา และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการสัมมนา และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการสัมมนา และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ