แสดงรายละเอียดข่าว“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา(ทั่วประเทศ)ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา(ทั่วประเทศ)ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา(ทั่วประเทศ)ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การประกวดมารยาทไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุรักษ์ เอกลักษ์ วัฒนธรรมไทย“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา(ทั่วประเทศ)ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า ๔๖,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
วิธีการสมัคร : E-mail ru-guil@hotmail.com หรือ Line มารยาทไทย ม.รามคำแหง
สมัครด้วยตนเอง งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา (อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย) ม.รามคำแหง
สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒-๓๑๐-๘๐๘๐, ๐๒-๓๑๐-๘๑๒๖, ๐๙๗-๐๒๕-๔๕๐๔, ๐๘๗-๐๓๕-๙๕๕๐
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ