แสดงรายละเอียดข่าวการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ “ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4

การประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ “ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ “ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4

มูลนิธิคาราบาว ร่วมกับบริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จัดโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ร่วมกับช่อง Work Point
จัดการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์
“ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4

ระดับนักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี โดยใช้บทเพลงคาราบาว
ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิคาราบาว

สมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560
สมัครผ่านทาง www.carabao.co.th เมนู ดนตรีสร้างชีวิต
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-8600 / 089-415-2001

รายละเอียด
ดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ