แสดงรายละเอียดข่าวขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นข้อเสนอ โครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นข้อเสนอ โครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นข้อเสนอ โครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และกำหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 11.00 น. และการคัดเลือก เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยวิธีสัมภาษณ์ นั้น

คณะนิติศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวันยื่นข้อเสนอดังกล่าว เป็นวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. และดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์และนำเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เวลา 13.00 น.

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ