แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนจองตู้ล็อคเกอร์

ขยายเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนจองตู้ล็อคเกอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนจองตู้ล็อคเกอร์

บริการดีดีเพื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช.
ขยายเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนจองตู้ล็อคเกอร์ !!!
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ติดต่อลงทะเบียนจองได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ