แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์
โดยวิธีคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (โดยวิธีการคัดเลือก ตามข้อบังคับ มช.) ราคากลางของงานก่อสร้างในการคัดเลือกครั้งนี้

สามารถดูรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประกาศเชิญชวน
- ขอบเขตงาน (TOR)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ