แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำนักงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้รับแจ้งจากนักศึกษาในหอพักนักศึกษา
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่นักศึกษารุ่นพี่ตะโกนเสียงดัง ปลุกรุ่นน้องหน้าหอพักนักศึกษาช่วงเช้ามืด
เวลาประมาณ 05.00 น. โดยได้ขอให้เจ้าหน้าที่หอพักเปิดหอพักก่อนเวลา 06.00 น.
ทำให้นักศึกษาคนอื่นในหอพักได้รับผลกระทบไปด้วย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเปิดพอพักนักศึกษา
ดังประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา
และประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหอพักนักศึกษา (เพิ่มเติม)
(รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ